• Kackertstraße 11, 52072 Aachen
  • Telefon: +49-(0)241/84044
  • Fax: +49-(0)241/8793494
  • info@hbo-aachen.de
logo
  • Centrum voor hyperbare zuurstoftherapie (HBO) en duikgeneeskunde

Vakkundig personeel op het gebied van hyperbare geneeskunde - ervaring en professionaliteit

Sinds 1996 wordt hyperbare zuurstoftherapie in Aken succesvol toegepast. In samenwerking met talrijke specialisten, ziekenhuizen in de Euregio Rijn-Maas en de universiteitsziekenhuizen Aken en Maastricht is de HBO-therapie in de regio geëtableerd en konden tot op heden door meer dan 42.000 behandelingen heel veel patiënten volgens de actuele wetenschappelijke normen worden geholpen.

De behandeling kan zowel ambulant als klinisch plaatsvinden. Voor ernstige zieke patiënten is een intensive care behandeling mogelijk.

Samen met uw arts/specialist zorgen wij voor een zo goed mogelijk behandelingsresultaat door nauwgezet onderzoek van de afloop van de therapie en de voortdurende uitwisseling van informatie.

Op uw gemak ontspannen ademen

Uw veiligheid en comfort zijn voor ons van groot belang. Behalve door onze specialist voor hyperbare geneeskunde wordt u tijdens de sessies begeleid en in de drukcabine verzorgd door een team van vakkundige medewerkers die zijn opgeleid op het gebied van hyperbare geneeskunde.

Afhankelijk van de betreffende ziekte of aandoening bestaat de behandeling doorgaans uit 10 tot 30 sessies. Ins ons centrum vinden 6 dagen per week behandelingen plaats. In geval van nood zelfs 24 uur per dag.

Meer informatie vindt u op onze website. Ook kunt u contact met ons opnemen. Wij zorgen voor uw gezondheid.

Expertise en medische normen

In samenwerking met Europese en internationale vakverenigingen heeft de Duitse wetenschappelijke vereniging voor hyperbare geneeskunde, de Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin e.V. (GTÜM), de medische basis gelegd voor de toepassing van de therapie. Geregeld zijn  o.a. de duur van het inademen van de zuurstof, de omgevingsdruk in de drukcabine, de kwalificaties van het personeel en het therapeutische kader van de hyperbare zuurstoftherapie.

Als oprichtend lid van de Duitse vereniging van drukkamercentra (Verband Deutscher Druckkammerzentren e.V. (VDD)) voldoen wij aan de allerhoogste algemeen geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen.


Contact

Centrum voor zuurstof overdruktherapie en duikgeneeskunde

Brochure

HBO-Folder_20141018_web-1