• Kackertstraße 11, 52072 Aachen
  • Telefon: +49-(0)241/84044
  • Fax: +49-(0)241/8793494
  • info@hbo-aachen.de
logo
  • Centrum voor hyperbare zuurstoftherapie (HBO) en duikgeneeskunde

Kosten van de HBO behandeling

De precieze kosten van de hyperbare zuurstoftherapie zijn afhankelijk van het verloop en de duur van de behandeling. ­Voor het bespreken van de diagnose en een zorgvuldige advisering is het daarom van belang dat er een intakegesprek plaatsvindt met onze behandelende artsen.

Kostenvergoeding door zorgverzekeraars

ID-100290524

Wegens het waarborgen van levenskwaliteit, het vermijden van chronische aandoeningen en de daarmee samenhangende kosten is hyperbare zuurstoftherapie voor patiënten en verzekeraars een uiterst rendabele behandeling.

In de regel worden de kosten van de hyperbare zuurstoftherapie door  zorgverzekeraars vergoed, indien een  specialist de behandeling heeft  geïndiceerd en de toepassing van de  therapie wetenschappelijk is  gefundeerd. → naar de indicatielijst

 Indien u zelf betaalt

Indien de kosten niet of slechts ten dele worden vergoed, bestaat de  mogelijkheid om de behandelingskosten in termijnen te betalen.  Bespreekt u dit s.v.p. met ons. Met onze ervaring en ons gefundeerde  behandelingsconcept streven wij ernaar dat de behandeling volledig  wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Kostenvergoeding

Wij willen de behandeling met hyperbare zuurstof graag voor alle patiënten mogelijk maken. Neemt u contact met ons op, iedere patiënt is voor ons even belangrijk.

HBO-therapie in Euregio-Zentrum Aachen - Neemt u contact met ons op.

Indien er sprake is van een indicatie door een medisch specialist kunnen, indien gewenst, de behandelende artsen van ons centrum  zorgen voor indiening van het verzoek tot kostenvergoeding bij uw zorgverzekeraar.

Naar contact

Contact

Centrum voor zuurstof overdruktherapie en duikgeneeskunde