• Kackertstraße 11, 52072 Aachen
  • Telefon: +49-(0)241/84044
  • Fax: +49-(0)241/8793494
  • info@hbo-aachen.de
logo
  • Centrum voor hyperbare zuurstoftherapie (HBO) en duikgeneeskunde

Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin

Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin

De Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin e.V. (GTÜM e.V. / vereniging voor duik- en overdrukgeneeskunde) is de Duitse wetenschappelijke vereniging voor hyperbare zuurstoftherapie. Deze gespecialiseerde vereniging beoordeelt mogelijke indicaties en wetenschappelijke vernieuwingen van HBO vanuit medisch oogpunt, rekening houdend met actuele publicaties en ontwikkelingen.

Hier vindt u belangrijke noodnummers en contactadressen van gekwalificeerde artsen en drukcabines alsmede informatie over duikgeschiktheid, opleidingen en HBO-therapie.

Verband Deutscher Druckkammerzentren e.V. (VDD e.V.)

Verband Deutscher Druckkammerzentren e.V.

In de Verband Deutscher Druckkammerzentren e.V. (VDD e.V. / vereniging van Duitse drukcabinecentra) zijn de uitvoerders van hyperbare zuurstoftherapie en drukcabinecentra vertegenwoordigd. Deze vereniging vertegenwoordigt de belangen van de drukcabine-therapiecentra in Duitsland en bepaalt de richtlijnen voor de behandeling met hyperbare zuurstof (HBO-therapie). Hier vindt u informatie over de medische vakorganisaties, patiëntinformatie over HBO, de ontwikkeling van therapiemogelijkheden en een lijst met contactgegevens van drukcabines in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

European Underwater and Baromedical Society (EUBS)

European Underwater and Baromedical Society

European Underwater and Baromedical Society

De Europese wetenschappelijke vereniging voor duik- en overdrukgeneeskunde (EUBS) houdt zich bezig met het onderzoek c.q. de bevordering van de duik- en overdrukgeneeskunde en aanverwante wetenschappelijke disciplines in Europa. Doel is het overdragen van kennis op het gebied van hyperbare geneeskunde en het verspreiden van actuele wetenschappelijke gegevens. Evenementen en congressen van de EUBS bieden aan wetenschappers en behandelaars op het gebied van hyperbare duik- en overdrukgeneeskunde een forum voor regelmatige uitwisseling van wetenschappelijke kennis en nieuwe ervaringen. Richtlijnen ten aanzien van HBO behandelingen en de veiligheid van drukcabines worden jaarlijks geactualiseerd en gepubliceerd.


Contact

Centrum voor zuurstof overdruktherapie en duikgeneeskunde