• Kackertstraße 11, 52072 Aachen
  • Telefon: +49-(0)241/84044
  • Fax: +49-(0)241/8793494
  • info@hbo-aachen.de
logo
  • Centrum voor hyperbare zuurstoftherapie (HBO) en duikgeneeskunde

Geschiedenis van de drukcabinegeneeskunde en het HBO centrum in Aken

1

Oude drukcabine Eilfschornsteinstrasse Aken

Oude drukcabine Eilfschornsteinstrasse Aken

In verband met de oliecrisis en de toenemende betekenis van de offshore olieboringen in de Noordzee was de technische tak van de duik- en overdrukgeneeskunde al vroegtijdig in Aken vertegenwoordigd.
In het voormalige instituut voor scheepsbouwkunde in de Eilfschornsteinstrasse in Aken zijn onder overdruk werkzaamheden  uitgevoerd in een door de firma Dräger gebouwde drukcabineinstallatie. Er werden onder hoge omgevingsdruk en in water  hoofdzakelijk  lastechnieken getest. De installatie met vier afzonderlijke cabines die om praktische redenen voor de derde etage van het gebouw geplaatst, was geschikt voor duikdieptes tot maximaal 1000 meter. In 2013 is de installatie afgebroken.

 

Andere speciale drukcabines zijn ontstaan bij de Helmholtz-centra, bij het ‘Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR’ in Keulen-Porz (Diepduikinstallage Titan) ten behoeve van het onderzoek van problemen tijdens het diepduiken en voor materiaalcontrole aan de onderwatersimulator in Geesthacht (German Underwater Simulator GUSI) van de GKSS (Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schifffahrt) in de buurt van Hamburg.

 

De medische tak van het vakgebied is wat betreft opleiding, onderzoek en klinische toepassing vanaf 1995 opgebouwd door Dr. Ullrich Siekmann. Als medewerker van de Duitse marine was hij vertrouwd met de uitstekende klinische resultaten van een goed uitgevoerde zuurstoftherapie in een drukcabine en door de nauwe samenwerking met het ‘Schifffahrtmedizinisch Institut’ van de Duitse marine in Kiel-Kronshagen kende hij de wetenschappelijke vraagstukken ten aanzien van het werken onder druk. Als anesthesist was hij vooral geïnteresseerd in klinische vraagstukken op het gebied van de fysiologie en de mogelijke antwoorden vanuit de overdrukgeneeskunde.

 

Zo vond reeds in het wintersemester 1995/1996 in de kliniek voor anesthesie het eerste seminar Duik- en overdrukgeneeskunde plaats, een vak dat ondertussen niet alleen is uitgegroeid tot een verplicht keuzevak aan de technische faculteit en in de nieuwe verordening inzake de toelating, maar ook tot een prototype seminar van de interdisciplinaire modelstudierichting Geneeskunde in Aken. Het vak Duik- en overdrukgeneeskunde bestaat in deze omvang in het universiteitsziekenhuis van de RWTH in Aken dus langer dan aan andere Duitse universiteiten.

 

Na de oprichting van een klinisch drukcabinecentrum vanuit het universiteitsziekenhuis van de RWTH (HBO-Zentrum Euregio Aachen) ontstond de mogelijkheid om in het kader van behandeling van patiënten, toepassingsobservaties en studies ook klinische ervaringen op te doen. Tot 2005 vonden meer dan 3500 therapieën plaats voor het universiteitsziekenhuis Aken en de universiteiten van Maastricht, Nijmegen en Amsterdam.

 

Naast klinische vraagstukken zoals bijv. de behandeling met hyperbare zuurstof van een occlusie van de hoofdader van het netvlies (kliniek voor oogheelkunde) werken afzonderlijke onderzoeksgroepen aan celculturen op het gebied van osteoblastenactiviteit (klinieken voor traumatologie en orthopedie) en aan het vraagstuk van de stikstofgasnarcose van Xenon bij geïsoleerde hartspiercellen (kliniek voor anesthesie). Hiervoor worden twee experimentele drukcabines gebruikt.

 

Ondertussen zijn in het competentiecentrum Duiken, dat deel uitmaakt van de ‘Klinik für Anästhesiologie’ in Aken, in de desbetreffende werkgroepen bijna alle speciale vakgebieden, technisch-wetenschappelijk of medisch, vertegenwoordigd. Door onze samenwerkingspartners worden door de overheid beëdigde experts op het gebied van duikapparatuur, technisch duiken, duiken met zuurstofmaskers, alsmede erkende bedrijfsartsen op het gebied van beroepsduiken en duikartsen ter beschikking gesteld voor de hotline voor duikongevallen van het Verband Deutscher Sporttaucher VDST (bond voor Duitse sportduikers). Bovendien worden de politie en het Technisches Hilfswerk (THW) in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ondersteund bij noodgevallen en duikoperaties.
De opleiding tot duik- en overdrukarts wordt verzorgd door medewerkers van het HBO-Zentrum Aachen overeenkomstig de richtlijnen van de GTÜM.


Contact

Centrum voor zuurstof overdruktherapie en duikgeneeskunde