• Kackertstraße 11, 52072 Aachen
 • Telefon: +49-(0)241/84044
 • Fax: +49-(0)241/8793494
 • info@hbo-aachen.de
logo
 • Centrum voor hyperbare zuurstoftherapie (HBO) en duikgeneeskunde

Onderzoek aan het HBO-Zentrum Euregio Aachen

ID-100220946In nauwe samenwerking met de Universitätsklinik Aachen en de RWTH Aachen vindt naast de behandeling van patiënten in ons drukkamercentrum op het gebied van overdrukgeneeskunde ook fundamenteel en klinisch onderzoek plaats.

 • Invloed van hyperbare zuurstoftherapie op de hartfunctie

  Invloed van hyperbare zuurstoftherapie op de hartfunctie: Sterke veranderingen van de luchtdruk hebben invloed op het hart en circulatiesysteem. Door middel van impedantie cardiografie worden de veranderingen van de hartfunctie bij blootstelling aan druk geanalyseerd. Dit project vindt plaats in samenwerking met het Helmholtz-Institut van de RWTH Aachen.

  Contactpersoon: Dr. med. T. Janisch

 • Invloed van hyperbare zuurstoftherapie op de microcirculatie

  Invloed van hyperbare zuurstoftherapie op de microcirculatie: Met name bij de behandeling van problematische wonden is een goede doorbloeding in de capillaire bloedvaten essentieel. Door middel van een microscoopcamera wordt de invloed van HBO op de doorbloeding in de capillaire vaten geanalyseerd.

  Contactpersoon: Dr. med. T. Janisch

 • Invloed van hyperbare zuurstoftherapie op immunologische processen

  Invloed van hyperbare zuurstoftherapie op immunologische processen: HBO heeft invloed op het menselijke immuunsysteem. Door middel van biochemische analyseprocedures worden immunologische veranderingen die door HBO-therapie zijn teweeggebracht ontcijferd en wordt het inzicht verdiept.

  Contactpersoon: Dr. med. T. Janisch

 • Evaluatie van de microcirculatie in de voet door het in kaart brengen van meetpunten onder invloed van hyperbare oxygenatie (HBO)

  Een toereikende doorbloeding van het weefsel is voorwaarde voor een tevredenstellende wondgenezing, vooral bij fracturen van de voet en achillespeesverwondingen. Het hoge percentage wondgenezingsstoringen, infecties en pseudoartrose weerspiegelt de regelmatig voorkomende verstoring van de microcirculatie in het wondgebied. Dit hangt samen met de beperkte anatomische verzorging van de vaten van de voetwortelbeentjes en de ontstane weefselschade (dislocatie, bloeding, oedeem, contaminatie etc.) en wordt tevens beïnvloed door individuele factoren van de patiënt en operatietraumata.

  De behandeling met hyperbare zuurstof als therapie en nabehandeling wordt derhalve door zijn vele positieve effecten als veelbelovend beschouwd. Over de exacte invloed van HBO op microcirculaire waarden is echter weinig bekend.

  Ter evaluatie van de doorbloeding van de voet en de invloed van hyperbare zuurstof op de microcirculatie worden meetpunten aan de gezonde voet in kaart gebracht

  Met behulp van een O2C apparaat (laser-doppler/witlicht spectrofotometrie: „oxygen to see“; LEA Medizintechnik GmbH) worden bij 40 gezonde proefpersonen metingen verricht van microcirculaire parameters. Hierbij wordt de zuurstofverzadiging van de hemoglobine, de relatieve hemoglobine concentratie, de relatieve bloedstroom en de bloedstroomsnelheid geregistreerd. Vooral van belang zijn anatomisch gedefinieerde segmenten van de calcaneus en de talus, de achillespees en de weke delen arealen die voor de gebruikelijke calcaneus toegangswegen (laterale L-vormige incisie, Palmer, McReynolds) moeten worden ingesneden. Voor het onderzoek staan een oppervlakkige (2mm en 8mm diep) en een diepe sonde (15mm diep) ter beschikking. Op deze wijze worden in totaal 31 meetpunten aan de rechtervoet vastgelegd.

  Het doel is om aan de hand van een reeks natieve metingen normwaarden van de microcirculatie te bepalen, met behulp waarvan in de toekomst dreigende of ontstane wondcomplicaties vroegtijdig kunnen worden ontdekt en behandeld. Bovendien zullen deze grenswaarden reeds voorafgaande aan de operatieve ingreep kunnen helpen bij het identificeren van de in het individuele geval gunstigste toegangsweg.

  Teneinde de invloed van de HBO behandeling op de microcirculatie te kunnen onderzoeken (eerst bij proefpersonen, later bij patiënten), vindt er een tweede reeks metingen plaats, direct in aansluiting op een HBO behandeling (90 minuten bij een overdruk van 1,4 bar).

  Contactpersoon: PD Dr. med. M. Knobe, Klinik für Unfallchirurgie Uniklinik RWTH Aachen


Contact

Centrum voor zuurstof overdruktherapie en duikgeneeskunde